Privacybeleid

Deze website is eigendom van:

EcoRecreatie Rietveld 14a 4241 EB Arkel.

De bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor de verhuur van onze recreatieobjecten en mits u daar toestemming voor geeft, het toesturen van informatie over onze diensten. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt tenzij noodzakelijk voor onze dienstverlening of indien wettelijk verplicht.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u het contactformulier invult, een e-mail stuurt of via onze website een huurboot reserveert, dan beschikken wij indien van toepassing over de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • De informatie in het vrije veld

Met het ons toesturen van informatie en/of het gebruiken van onze website en reserveringssysteem geeft u toestemming om deze gegevens als hierboven beschreven te gebruiken. Deze gegevens worden opgeslagen in het reserveringssysteem van Supersaas.

Cookies
Deze website maakt géén gebruik van cookies.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt en maximaal 3 jaar. Wanneer u bij ons een reservering via de website heeft gemaakt voor het huren van een object, dan ontvangt u reserveringbevestiging en eventueel na betaling een betalingsbevestiging.

Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website – en zo tot persoonsgegevens – tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Zodra het privacybeleid wijzigt, vindt u deze wijzigingen op deze pagina terug. Wij stellen u daar niet actief van op de hoogte. 

Wanneer wij op deze website verwijzen naar een externe website, dan verlaat u onze website en kan het zijn dat u op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst. EcoRecreatie heeft hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

EcoRecreatie

Huur een elektrische sloep, kom suppen of vissen bij EcoRecreatie. Leef de Linge!